Çin Hükümeti sinsice yok ettiği on milyondan fazla Uygur’un hesabını vermelidir!

Meşale Topluluğu

21 Eylül 2018

 

Çin yönetimi, Uygurların gerçek nüfusunu saklayarak gizli tutmaktadır. Çin’in Uygurların nüfusunu gerçeği yansıtmayan düzeyde düşük göstermesi, Uygurları sistematik tarzda yok etme politikasının bir parçasıdır. Uygur milleti, gerçek nüfusunu yıllardır bilememektedir. Uygur nüfusu ile ilgili bilgiler Çin yönetimi tarafından devlet sırrı olarak kabul edilmiştir. Son dönemlerde Çin Hükümeti tarafından Doğu Türkistan’da inşa edilen Nazi tarzı “Politik Eğitim Kampları”na atılan Uygurların gerçek sayısına ulaşmak imkansız olup, bu işin bir ucu gene Uygurların gizli tutulan gerçek nüfus sayısına uzanmaktadır. Çin’in Doğu Türkistan’da Nazi tarzı “Politik Eğitim Kampları” inşa ederek 3 milyondan fazla Uygur’u keyfi tutuklamalarla bu “Ölüm Kampları”na göndermesi kamuoyuna yansımış ve ortaya çıkmıştır. Çin yönetimi Uygurlara uyguladıkları soykırım suçunu inkâr etmekle yetinmekle kalmamış, kendileri tarafından açıklanan Uygur nüfusu hakkındaki istatistikleri de reddetmektedir. Son dönemde Çin’in kendi yayınladığı Uygur nüfus istatistiklerini yalanlayarak, Uygur nüfusunu büyük oranda azaltarak dillendirmeye başlamalarının altında birçok sebep olabilir. Bir taraftan geleceğe yönelik yalan üzerine kurulu devlet politikasını yansıtmakla beraber, büyük bir katliam hazırlığı içinde olduğunu veya Uygurlar üzerinden yürüttüğü soykırımı, insanlığa karşı işlediği suçu örtü bas etme, gizleme çabası içinde olduğunu göstermektedir.

14 Eylül 2018 tarihinde El-Cezire kanalında Mehdi Hasan’ın moderatörlüğünde yayınlanan “Upfont” programında Uygur aktivist Nuri Turkel ile Çinli Victor Gao arasında Uygurların bugünkü durumu ve Ceza Kampları masaya yatırıldı. Victor Gao, Çin’in “Çin ve Globalleşme” stratejisi üzerine araştırma kurumunda çalışıyor. Program sürecinde Victor Gao, Çin’in Doğu Türkistan’da 1 Milyon Uygur’u Nazi tarzı “Politik Eğitim Kampları”nda tuttuğu hakkındaki BM raporunu reddetmekle kalmayıp, Uygurların nüfusu hakkında şaşırtacak açıklamalarda bulundu. O açıklamasında Uygurların nüfusunu 6-7 milyon ( https://www.youtube.com/watch?v=srhM6G-rRB0 ) civarında olduğunu iddia etmiştir. Çin yönetimi senelerdir Uygur nüfusunu azaltarak açıklasa da - Çin yönetiminin aşama aşama yürüttüğü kanıksama stratejisi- Victor Gao’nun iddia ettiği derecede sayıdan fazladır. Victor Gao iddia ettiği 6-7 milyonluk nüfus, Uygurların 1980 yıllarındaki Çin istatistiklerinde belirtilen nüfustur. Oysaki 2015 yılında Uygur nüfusu 11.303.300 olarak açıklanmıştır

(http://www.xjtj.gov.cn/sjcx/tjnj_3415/2016xjtjnj/rkjy/201707/t20170714_539451.html).

Günümüzde Çin yönetimi Uygurlara karşı tarihte görülmemiş en büyük soykırım operasyonunu gerçekleştirmektedir. BM raporuna göre Çin şu an az 1 milyon Uygur’u “Politik Eğitim Kampları”na hapsetmiştir. BM’nin yayınladığı raporda 2017 yılından itibaren hapsedilen Uygurlar bahsedilmiş olup, 2017 senesinden önce mahkum edilen milyonlarca Uygur Türkünü kapsamamaktadır. Birkaç milyon Uygur iftiralar, bahaneler ve keyfi tutuklamalarla Nazi tarzı ölüm kamplarına atılarak organ tacirlerine kurban edilmektedir. Milyonlarca Uygur Türkü sinsice yok edilirken, Uygur nüfusunun bilinçli olarak birkaç milyon eksik gösterilmeye çalışılması son derece endişe vermekle beraber şüphe uyandırmaktadır. Çin’in eksik göstermeye çalıştığı bahsi geçen milyonlarca Uygur “Nereye kayboldu?” diye sormaktan kendimizi alıkoyamıyoruz. Victor Gao, Çin hükümetinin üst düzey danışmanıdır ve Doğu Türkistan’da neler olup bittiğini iyi bilen biri olarak Uygur nüfusunu 6-7 milyon civarında olduğunu iddia etmesi Çin hükümetinin birkaç milyon Uygur’u gizli halde tutukladığının göstergesidir. Ayrıca Uygurlar üzerinde toplu kıyım gerçekleştirme eyleminden haber vermektedir.

Uygurlar’ın nüfusu Çin istatistik verilerine göre 1990 yılında 7.249.500; 2000 yılında 8.523.300; 2009 yılında 10.198.000’ken bu sayı 2015 yılında 11.303.300 olarak açıklanmıştır. Bu istatistikler, istatistik bilimine ters olup mantık dışıdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Uygurlar, kendi nüfusunu yukarıda belirtilen sayının çok üzerinde olduğuna ve en az 20 milyon civarında olduğu kanaatini taşıyor. Uygurların Çin sınırları içinde diğer milletlere göre çoğalma oranı en yüksek millettir. Çin’in Doğum Kontrol Politikasına rağmen Uygurlar genellikle en az 2-3 çocuk sahibi olurlar ve gençler erken yaşlarda evlenip baba ocağından ayrılırlar. Bu oran Uygurlarda çok yüksektir, 2010 yılında %69 civarındadır. Uygurların doğal çoğalma oranı sürekli yüksek derecede seyretmiştir ( %69, 2010, http://www.360doc.cn/article/15549792_574196290.html ). Oysaki Uygurların yıllık çoğalma oranının %1.2 olarak gösterilmesi şüphe uyandırıcıdır. Joshua Projesi’nde 2011 yılında dünyadaki Uygur nüfusu 12 milyondan fazla olarak gösterilmiştir.

Çin yönetimi Uygurların nüfusunu kontrol altına almak için Doğum Kontrol Politikasını acımasızca uygulamıştır. Bundan dolayı her sene sayıları yüz binleri bulan bebekler henüz anne karnındayken doğumuna birkaç hafta kala zorunlu kürtaja tabi tutulmuştur. 2000`li yıllardan itibaren her sene yüz binlerce henüz evlenmemiş Uygur kızları istihdam bahanesi ile ucuz iş gücü olarak Çin’in çeşitli bölgelerine zorla gönderilmektedir ve akıbetleri hakkında sağlıklı bilgilere ulaşılamamaktadır. Çin’in Uygurlara yönelik sert politikaları neticesinde Uygurlar seyahat ve istediği bölgeye yerleşme özgürlüğünden mahrum bırakılmıştır. Uygurların nüfusunun artmasını engellemeye ve gizlemeye yönelik çalışmalarının bir tanesi de Uygurlar yoğun olarak yerleştiği ve nüfusu bir milyonu geçen Yarkent ve Kuçar gibi bölgelere hala şehir statüsünün verilmemesidir.

2015 yılında Xinjiang Yıllığı’nda açıklanan verilere göre Kaşgar şehrindeki Uygurların çoğalma oranı %7.7; Kargalık’taki Uygurların %8.5’in üzerinde olması Çinli akademisyenleri telaşlandırmıştır (http://www.xjtj.gov.cn/sjcx/tjnj_3415/2016xjtjnj/rkjy/201707/t20170714_539450.html). Çin yönetimi çeşitli kısıtlamalar, baskılar, acımasızca uygulamalar ile Uygur nüfusunun çoğalmasını önleyememiştir. Bu yüzden Çin hükümeti 2017 yılından itibaren Uygurlara devlet terörü uygulayarak keyfi tutuklamalara başlamış; hapishaneleri ve ölüm kamplarını Uygurlar ile doldurmuştur. Günümüz itibariyle kamplarda tutulan Uygurların 3 milyondan fazla olduğu çeşitli kaynaklar tarafından ifade edilmektedir ( https://www.rfa.org/english/news/uyghur/millions-08032018142025.html). Çin, Doğu Türkistan’ın dış dünya ile olan bağlantısı kopartmıştır. Çin hükümetinin ölüm kamplarına gönderilen Uygurlar hakkında bilgi vermekten kaçındığı bugünlerde, Doğu Türkistan’ın dört bir köşesinde ceset yakma tesislerinin yapımına son süratle devam etmektedir. Nazi tarzı ölüm kamplarında tutulan Uygurların Çin’in iç bölgelerine taşınması, 2. Dünya Savaşı’nda Yahudilerin başına gelen soykırıma benzemekte, onlarla aynı kaderi paylaşması anlamına gelmektedir. Şayet Uygurların nüfusu Victor Gao iddia ettiği gibi 6-7 milyon ise, geriye kalan 10 milyon üzerindeki Uygur nereye kayboldu? Çin yönetimi bu konuda açıklama yapmalı, hesap vermelidir!

Faşist Çin yönetiminin soykırım politikasının kurbanı olan Uygurlar kendi nüfus hakkında gerçek bilgilere ulaşmaktan da mahrum bırakılmıştır. Bir Çinli tarafından açıklanan veriler ile kendi araştırmalarımız sonucunda elde ettiğimiz verileri birleştirerek analiz ettiğimizde ortaya farklı sonuçlar çıkmaktadır. Uygurların 1990’daki nüfusu Çin istatistiklerine göre 7.249.500’dür. Bu sayıyı Kaşgar ili Kargalık ilçesindeki nüfus çoğalma oranı %8.5 ile çarptığımızda 2000 yılında Uygur nüfusu 13.411.575; 2010’da 24.811.413 ve 2015 yılında ise 35.356.242 çıkmaktadır. Uygurlar, yıllardır çeşitli yollarla katliama ve zayiata uğratılmaktadır. Bu sayı yıllık bazda 300 bin olarak hesaplandığında da Uygurların nüfusu gene 25 milyonun üzerindedir.

Biz muhacerette yaşayan Uygur Türkleri şu an ana yurdumuz olan Doğu Türkistan’a ziyarete gidemiyoruz, memleketteki akrabalarımızın durumunda haber alamıyoruz. Memleketimizle bağlantımız Faşist Çin yönetimi tarafından tamamen kopartılmış durumdadır. Biz Uygurlar millet olarak zalim Çin’in insanlık dışı zulmüne maruz kalmakla beraber yalnız bırakılarak kendi kaderimize terk edilmiş durumdayız. Biz bütün dünyadaki adaletin yanında zalimin karşısında dik duran insanların yardımına muhtacız. İşbu imza kampanyamıza destek vererek bizim sesimize ses verirseniz, çevrenize duyurursanız bizim için en büyük iyiliği yapmış olursunuz.        

 

Gelin bize katılın, sesimiz olun. Bütün dünya Çin’in Uygur halkına yaptıklarından haberdar olsun. Sesi kısılanların sesi olmak özgürlüğü sevmektir.

 

Teşekkür ederiz!

 


Mesh'el Uyghur Guruppisi (Torchlight Uyghur Group), 2018.
Alaqilishish adrésimiz(Contact): mesheluyghur@gmail.com
Torchlight Uyghur Group’s petitions
Torchlight Uyghur Group’s podcast in Uyghur
Torchlight Uyghur Group’s publications
You can find more information from the following sites:
https://www.facebook.com/torchuyghur/
https://twitter.com/torch_uyghur
http://blog.freedomsherald.org
http://freedomsherald.org/ET/unb/
http://freedomsherald.org/ET/cmp/